Karşılaştırmalı reklamcılık, ürününüzün neden daha iyi olduğunu göstermek için doğrudan rakibinizin ürünü ile ürününüzü karşılaştırmak anlamına gelir.

Karşılaştırmalı reklamcılıkta, bir ürünü rakibin aynı (veya çok benzer) ürün versiyonundan daha iyi sunarsınız. Rakibin adını açıkça belirtebilir veya kim olduğunu ve hangi üründen bahsettiğinizi ima edebilirsiniz.

Investopedia , karşılaştırmalı reklamcılığı şu şekilde tanımlar:

Bir şirketin ürün veya hizmetinin bir rakibinkine kıyasla daha üstün olarak sunulduğu bir pazarlama stratejisidir. Karşılaştırmalı bir reklam kampanyası, bir şirketin ürünlerinin özelliklerinin rakibininkilerle yan yana karşılaştırılmasını içerebilir. Ayrıca değer veya maliyete dayalı karşılaştırma da içerebilir.

Karşılaştırmalı bir reklamın üç özelliği vardır:

  1. Bir ürünün reklamını yapar.
  2. Ürünün rakiplerine göre sahip olduğu en az bir belirli kaliteyi belirler.
  3. İddiaları desteklemek için kanıt sağlar.

Neden karşılaştırmalı reklamcılık?

Tüm pazarlama stratejileri gibi…

A/B Test Nedir? A/B Test Sonuçları ile Dönüşüm Oranlarını Arttırma!

Pazarlama kampanyası veya dijital varlık için önemli olan performans endeksi, gerçekleşen dönüşümlerdir. Dijital pazarlamacılar için, kampanyalarını optimize etmek ve dönüşüm oranını (CR) artırmak önemlidir ve bu yüzden araçlara güvenmek zorunludur. Dijital pazarlama varlığının dinamikleri ve müşterilerin değişen ihtiyaçları farklı olduğundan CR’ı optimize etmenin tek bir gerçek yolu yoktur. Böylesine heterojen bir ortamda, izleyebileceğiniz tek yol, A / B Testi gibi araçlarla sürekli deney ve test yapmaktır.

A/B Testi Nedir?

A/B testi(bölünmüş test olarak da bilinir), optimizasyona yardımcı olmak için bilgi toplama yöntemidir. Bir web sayfasının, e-postanın veya başka bir pazarlama…

Bir kampanyayı optimize etmenin birçok yolu vardır. Ancak ben reklam kampanyalarınızın performansı üzerindeki etkiyi hızla yaratmak için birkaç ipucundan bahsedeceğim. Önce temelleri gözden geçirelim.

Kampanya Optimizasyonu Nedir?

Kampanya optimizasyonu, bir pazarlamacının farklı dijital kanallarda performansı arttırmaya çalışmak için uyguladığı bir süreçtir. Bu pazarlama kanallarının birkaç örneği arasında Google Reklamları, Facebook Reklamları vb. sayılabilir. Bir dijital pazarlama stratejisi çerçevesi izleyerek, ekibiniz hızlı bir şekilde performansını arttırabilir ve ücretli dijital kanallar aracılığı ile daha fazla gelir elde edebilir.

Herhangi bir kanal optimizasyonunu yapmadan veya belirli bir pazarlama kampanyasını optimize etmeden önce, öncelikle hangi temel performans göstergelerini(KPI) geliştirmek istediğinize karar vermelisiniz

Dijital kanalları…

Pazarlamada en çok kullanılan paradigmalardan biri olan SWOT analizi nedir? SWOT analizi bilindiği gibi bir şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlarını ve tehditlerini analiz eder. Fakat klasik swot analizinin ve kavramsal olarak bilinenin yerine yeni bir isim, yani “Dijital Swot Analizi” olarak görmek mümkün. Dijital pazarlamada önemli bir kriter olan Swot Analizi, çalışmaların başarısız olma ihtimalini azaltır. Yapılan analizler ile markanın dijitaldeki artılarını ve eksilerini ortaya çıkararak, stratejinizi bu doğrultuda şekillendirmek yapılacak doğru adımlardan biridir. Peki, Dijital swot analizini klasikten ayıran noktalar neler ve biz nasıl dijital pazarlama alanında yaptığımız çalışmaları bu kavramla birleştireceğiz.

Güçlü Yönler (Strengths), Zayıf Yönler (Weaknesses)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Reklam Kampanyalarında Düşük Bütçeler Nasıl Değerlendirilebilir

Bugün küçük ve orta ölçekli firmalar ile çalışan, küçük bütçeleri reklam kampanyaları aracılığı ile yöneten ve aynı zamanda markalaşmanın sağlanması için stratejiler belirleyen kimliğim ile buradayım. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için farklı bir rekabet ortamının oluştuğu google ads veya facebook-instagram gibi reklam platformlarında çok ilginç sonuçlar ve oldukça keyifli bir rekabet ortamı ile karşılaşıyoruz. Bir süre öncesine kadar işletmelere reklam kampanyalarının önemini anlatmaya çalışırken şimdi ise reklam stratejilerinin ne olması gerektiğini anlatıyoruz.

Nasıl düşük bütçeler ile oluşturduğumuz reklam kampanyalarından daha fazla verim alabiliriz sorusu bir yana dursun günü…

Zelal Yenigün

Digital Marketing Specialist / linkedin.com/in/zelal-yenigun

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store